Học tập

[Zn(oh)2+naoh] – Zn(OH)2 + NaOH → Na2ZnO2 + H2O

Zn(OH) tác dụng với NaOH Zn(OH)2 + NaOH → Na2ZnO2 + H2O được Đọc Thú Vị biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình phản ứng khi cho Zn(OH)2 tác dụng NaOH, Zn(OH)2  là hidroxit lưỡng tính có thể tác dụng được với cả dung dịch kiềm và axit. Mời các …

[Zn(oh)2+naoh] – Zn(OH)2 + NaOH → Na2ZnO2 + H2O Read More »