genshin impact traveler – Đọc thú vị

HÃy cùng bài viết xem qua cách chơi kĩ năng cũng như các trang bị và di vật phù hợp với Traveler hướng Geo trong Genshin Impact để build đội hình cực dễ cho newbie nhé.

Bộ kĩ năng của Traverler (Geo)

Foreign Rockblade

Đánh thường: Tấn công liên tục 5 lần

Đánh Charged: Sử dụng Stamina và chém lần cực mạnh

 • 1-Hit DMG 44%
 • 2-Hit DMG 43%
 • 3-Hit DMG 53%
 • 4-Hit DMG 58%
 • 5-Hit DMG 71%
 • Charged Attack DMG 56% + 61%
 • Hao tốn mana từ Charged Attack 20

Starfell Sword (Kĩ năng Nguyên Tố)

Gọi 1 quả thiên thạch rớt xuống đất, gây sát thương Geo. Thiên thạch có thể dùng như một vật thể Geo, có thể leo lên cao hoặc dùng để đỡ đòn

Giữ nút kĩ năng để diều chỉnh vị trí rơi

 • Sát thương kĩ năng 278%
 • Thời gian tồn tại thiên thạch 30s
 • Hồi chiêu 8s

Wake of Earth (Burst Nguyên Tố)

Tạo một làn sóng dưới mặt đất và đẩy lùi tất cả kẻ địch ra ngoài kèm sát thương Geo diện rộng. Ở rìa chấn động, một tường đá sẽ được dựng lên và có thể dùng dể đỡ đạn từ kẻ thù

 • Sát thương mỗi đợt chấn động 142%
 • Thời gian tồn tại tường đá 15s
 • Hồi chiêu 12s
 • Hao tốn năng lượng 40

Nội tại

Shattered Darkrock (Mở khoá ở Ascension 1)

  Giảm hồi chiêu của Starfell Sword xuống 2s

Frenzied Rockslide (Mở khoá ở Ascension 4)

  Đòn đánh cuối trong combo đánh thường gây thêm 60% sát thương Geo diện rộng

Traverler (Geo) Constellations

Invincible Stonewall – Constellation Lv. 1

  Đồng minh trong tầm ảnh hưởng của Wake of Earth được tăng 10% tỉ lệ chí mạng và tăng kháng gián đoạn từ kẻ thù

Rockcore Meltdown – Constellation Lv. 2

  Khi thiên thành từ Starfell Sword bị phá vỡ, nó sẽ phát nổ và gây sát thương Geo diện rộng bằng với số sát thương của kĩ năng

Will of the Rock – Constellation Lv. 3

  Level of Wake of Earth tăng 3 cấp, Tối đa 15 cấp.

Reaction Force – Constellation Lv. 4

  Chấn động từ Wake of Earth hồi lại 5 năng lượng mỗi kẻ thù trúng đòn, hồi tối đa 25 năng lượng

Meteorite Impact – Constellation Lv. 5

  Tăng 3 cấp kĩ năng Starfell Sword, Tối đa 15 cấp.

Everlasting Boulder – Constellation Lv. 6

  Tường từ Wake of Earth tồn tại lâu hơn 5s, thiên thạch tạo từ Starfell Sword tồn tại lâu hơn 10s

Hướng dẫn build Traverler (Geo) sát thương Anemo

Vũ khí

Iron Sting

  Gây sát thương nguyên tố tăng 8/10/12/14/16% tất cả sát thương trong 6s, tối đa 2 stack và cần 1s hồi chiêu

Di Vật

Instructor

 • (2) Tăng 80 Elemental Mastery
 • (4) Sau khi dùng kĩ năng nguyên tố, tăng 160 Elemental Mastery trong 8s cho toàn đội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *