mạnh đạt tsonline – Đọc thú vị

Hãy cùng tham khảo ngay tổng hợp tất cả các Pet hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 cùng vị trí tìm kiếm và thu phục những võ tướng này ở đâu trong TS Online Mobile nhé.

Lưu ý:

    Để tìm kiếm dễ dàng hơn, trên PC hãy dùng lệnh Ctrl + F và đánh tên tướng/pet của mình cần tìm vào là ra ngay.

Lv 180 – KT GiaCátLượng – Nơi thu phục : Quest : Khổng Minh xem thiên vănLv 147 – KT Man Đà La – Nơi bắt : Quest : Hiệp viện Phù Nam ThànhLv 145 – KT Mộng MaiLv 138 – KT Ty Cẩu – TTinh Ti Cẩu – Nơi bắt : Động Quỷ Vương – Ngụy QuốcLv 135 – KT Quan Vũ – TT Quan Vũ – Nơi bắt : Trác Quận – U ChâuLv 133 – KT Triệu Vân – Nơi bắt : Thôn Thường Sơn – Dự ChâuLv 133 – Trương Tùng – TT Dương Tùng – Nơi bắt : Thành Hứa Xương – Việt ChâuLv 132 – KT Hoàng Trung – Nơi bắt : Thành Trường Sa – Kinh NamLv 132 – KT Pháp Chính – TTinh P Chính – Nơi bắt : Thành Đô – Ích ChâuLv 131 – KT Sa Âu Sa – Nơi bắt: Động Hải Tặc – Ngụy QuốcLv 130 – KT Tôn Quyền – TTinh Tôn Quyền – Nơi bắt : Thành Kiến Nghiệp – Dương ChâuLv 130 – KT Bào Xuất – Nơi bắt : Thôn Cao Động – Quan TrungLv 128 – KT Kha Bỉ Năng – Nơi bắt : Bộ lạc Tây Tiên Ti – Mông CổLv 127 – Kimtỏa của QK – Nơi bắt : Thành Giang Linh – Kinh BắcLv 127 – Lý Nghiêm – Nơi bắt: Gate từ Kinh Bắc sang Ích ChâuLv 126 – KT Ngụy Nhiên – TTinhNgụyDuyên – Nơi bắt : Thành Lan Dương – Kinh BắcLv 124 – KT Nghiêm Nhan – TTinh Ngh NhanLv 122 – KT Nhạn Điêu Tuyết – Nơi bắt : Bình ChâuLv 121 – KT Mã Lương – TTinh Mã Lương – Nơi bắt : Gate Kinh Bắc sang Kinh NamLv 120 – KT Tưởng Uyển – TTinhTưởngUyểnLv 118 – KTVương BìnhLv 117 – KT của Từ Thứ – TTinh Từ Thứ – Nơi bắt : Diệp Thành – Dự ChâuLv 115 – KT Trình Phổ – TTinh TrìnhPhổ – Nơi bắt : Thành Kiến Nghiệp – Dương ChâuLv 115 – KT Mạnh Đạt – TTinh Mạnh ĐạtLv 115 – KT TâyNaBàĐịa – Nơi bắt : Lĩnh NamLv 115 – KT Tào Trực – TTinh Tào Thực – Nơi bắt : Diệp Thành – Dự ChâuLv 114 – KT Thi MãChiêu – TTinh TưMãHuy – Nơi bắt : Thôn Dĩnh Xuyên – Việt ChâuLv 113 – KT Lại Cung – TTinh Lại Cung – Nơi bắt : Quán Trà Thành Trường Sa – Kinh NamLv 112 – KT H.NguyệtAnh – TTinh H N Anh – Nơi bắt : Thành Lan Dương – Kinh BắcLv 112 – Hý Chí Tài – TTinh HíChíTài – Nơi bắt : Tháp Thử Luyện (14h-18h Chủ Nhật) – Diệp ThànhLv 107 – KT Phó ĐồngLv 106 – KT Xê Quy NiLv 106 – KT Bành Dạng – TTinh BànhDạng – Nơi bắt : Thành Bạch Đế – Ích ChâuLv 105 – KT Đạp Đốn – TTinh Đạp Đốn – Nơi bắt : Bộ Lạc Ô Hoàn – Liêu ĐôngLv 105 – KT Sĩ TiếpLv 105 – KT Mã Thăng – TTinh Mã Đằng – Nơi bắt: Lương ChâuLv 104 – KT Điệp Nhi – Nơi bắt : Thành Giang Linh – Kinh BắcLv 104 – KT Quan Bình – TTinh QuanBình – Nơi bắt : Gate Kinh Bắc sang Kinh NamLv 104 – KT của Tàng Bá – TT Hàm Bá – Nơi bắt : Tào Ngụy Trại – Kinh BắcLv 103 – KT BàngĐứcCông – TTinh B Đ Công – Nơi bắt : Võ Đan Sơn – Kinh BắcLv 102 – Mã Tốc – TTinh Mã Tắc – Nơi bắt : Lương ChâuLv 102 – KT Mã HưuLv 100 – KT Mã ThiếtLv 098 – Ngô Y – TTinh Ngô ÝLv 098 – KT Phật La – Nơi bắt: Gate Giao Châu sang Lĩnh NamLv 096 – KTQuanNgânBình – TTinh Q N Bình – Nơi bắt: Thôn Giải Lương – Bình ChâuLv 096 – KT Hác PhổLv 096 – KT Hoàng Quyền – TT H Quyền – Nơi bắt : Thành Đô – Ích ChâuLv 095 – KT Viên Thiệu – TTinh V Thiệu – Nơi bắt : Quan Độ Đại Trại – Việt ChâuLv 094 – KT phiến Sĩ Võ – Nơi bắt : Lĩnh NamLv 094 – KT Đổng Hòa – TTinh Đổng Hòa – Nơi bắt : Ích ChâuLv 093 – KT Trương TếLv 093 – KT Đại Kiều – TTinh Đại Kiều – Nơi bắt : Thôn Linh La – Dương ChâuLv 093 – KT Liêu Lập – TTinh Liêu Lập – Nơi bắt : Thành Trường Sa – Kinh NamLv 093 – KT Trịnh Độ – TT Trịnh ĐộLv 092 – KT Châu Sáng – TTinhChuThương – Nơi bắt : Thôn Tân Dã – Kinh BắcLv 092 – KT Trương Nghi – TTinh Tr Nghi

Lv 092 – Ty Nô – TTinhTiNôMẫuLiLv 091 – KT Hướng Bàng – TTinh HướngSủng – Nơi bắt : Gate Kinh Bắc sang Ích ChâuLv 091 – KT Lý Khôi – TTinh Lý KhôiLv 091 – KT Xạ ViênLv 091 – KT Viên HoánLv 090 – KT Trương DựcLv 089 – Trần Đao – TTinh Trần Đáo – Nơi bắt : Thôn Tân Dã – Kinh BắcLv 089 – KT Ngô Bang – TT Ngô BangLv 088 – KT Ngưu Kim – TTinh Ngưu Kim – Nơi bắt : Diệp Thành – Dự ChâuLv 088 – KT Liêu Hóa – TTinh Liêu Hóa – Nơi bắt : Thôn Tân Dã – Kinh BắcLv 088 – KT Mãn Sủng – TTinh Mãn Sủng – Nơi bắt : Thành Hứa Xương – Việt ChâuLv 087 – Hoắc Tuấn – TTinh ThôiTuấn – Nơi bắt : Thành Giang Linh – Kinh BắcLv 087 – KT Dương Hồng – Nơi bắt : Quest : Nghiêm Nhan ngay thẳngLv 086 – KT Phụ Khuông – TTinh P KhuôngLv 086 – KT Phí Quan – TT Phí QuanLv 085 – KT ChuCátQuân – TTinh G C Quân – Nơi bắt : Ngọa Long Cang – Kinh BắcLv 084 – Lưu Phong – TTinh LưuPhongLv 082 – KT Ngô LanLv 082 – KT Phùng TậpLv 082 – KT Trần ThứcLv 081 – KT Trương Nam – Nơi bắt : Trại Phù Thủy – Ích ChâuLv 078 – KT Tông DựLv 077 – KT Y Tịch – TTinh Y Tịch – Nơi bắt : Thành Lan Dương – Kinh BắcLv 077 – KT Triệu Lũy – TTinh Triệu LũyLv 075 – KT Hướng Lãng – TT Hướng Lang – Nơi bắt : Thành Lan Dương – Kinh BắcLv 074 – KT Vương PhổLv 074 – KT Ngô NghĩaLv 070 – KT Mã.N.Nghĩa – Nơi bắt : Hang Cự Lộc – Dự ChâuLv 069 – KT Bạch Hiểu – Nơi bắt : Rừng Đôn Khưu – Thanh ChâuLv 068 – KT Lữ Phạm – TT Lữ Phạm – Nơi bắt : Nguyên Khẩu Bến Lò – Từ ChâuLv 061 – KT Trương Tu – Nơi bắt : Bộ Lạc Kiến An – Dương ChâuLv 061 – KT Trần Chấn – TT Trần ChấnLv 055 – KT Hàn Trung – Nơi bắt : Thành Cự Lộc – Dự ChâuLv 051 – KT của Na Ly – Nơi bắt : Ngụy QuốcLv 046 – KT Tôn Cang – Nơi bắt : Thành Từ Châu – Từ ChâuLv 044 – KT Ma Phương – Nơi bắt : Thành Từ Châu – Từ ChâuLv 042 – KT MạnhCôngUy – TTinh Mạnh Công – Nơi bắt : Thành Phạm Nam – Việt ChâuLv 041 – KT Giãn Dung – Nơi bắt : Trác Quận – U ChâuLv 037 – KT của Ma Xiêu – Nơi bắt : Thành Từ Châu – Từ Châu 

Nguồn: diendan.tsonlinevn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *