trứng rồng dtcl – Đọc thú vị

Là một phiên bản khác của đội hình Thần Tài trong DTCL Mùa 5, hãy cùng xem qua hướng dẫn chi tiết Tỉ lệ rớt trang bị và Tướng của Long Tộc để cùng leo rank và thử độ may mắn của bạn trong game nhé.

Một số Lưu ý cần biết về Long Tộc:

 1. 3 Long Tộc sẽ có tỉ lệ ra Trứng Rồng, 5 Long Tộc sẽ có tỉ lệ ra Trứng Vàng với phần thưởng cao hơn
 2. Nếu đã có Heimerdinger trước Cấp 7, Trứng sẽ tự quy đổi thành giá trị Vàng thay vì phần thưởng
 3. Nếu hàng chờ đang full slot không có ô trống, Trứng khi nở ra phần thưởng tướng sẽ tràn ra sân cho phép bạn sắp xếp vị trí, nếu không đủ thời gian sẽ tự bán tướng
 4. Nên chừa slot trống cho Trứng xuất hiện để tránh lỗi game
 5. Bạn không thể biết Trứng mình đang có khi nào sẽ nở

Tỉ lệ ra Trứng Rồng và rớt Trang bị/Vàng với 3 Long Tộc DTCL Mùa 5

Trứng nở sau 1 Vòng:

 • Tỉ lệ xuất hiện: 33%,
 • Phần thưởng: 1 Udyr + 1 Vàng – 50%, giá trị 2 Vàng
 • Phần thưởng: 1 Sett – 50%, giá trị 2 Vàng

Trứng nở sau 2 Vòng:

 • Tỉ lệ xuất hiện: 50%, giá trị 3 Vàng
 • Phần thưởng: 1 Zyra – 40%, giá trị 3 Vàng
 • Phần thưởng: 1 Ashe – 40%, giá trị 3 Vàng
 • Phần thưởng: 1 Sett + 1 Udyr – 20%, giá trị 3 Vàng

Trứng nở sau 3 Vòng:

 • Tỉ lệ xuất hiện: 15%, giá trị 5.3 Vàng
 • Phần thưởng: 1 Heimerdinger – 5%, giá trị 5 Vàng
 • Phần thưởng: 1 Zyra + 1 Ashe – 30%, giá trị 6 Vàng
 • Phần thưởng: 1 Zyra + 1 Sett – 30%, giá trị 5 Vàng
 • Phần thưởng: 1 Ashe + 1 Sett – 35%, giá trị 5 Vàng

Trứng nở sau 4 Vòng:

 • Tỉ lệ xuất hiện: 2%, giá trị 13.5 Vàng
 • Phần thưởng: 1 Heimerdinger + 8 Vàng – 10%, giá trị 13 Vàng
 • Phần thưởng: 2 Trang bị – 40%, giá trị 16 Vàng
 • Phần thưởng: 1 bộ 5 Tướng Long Tộc – 10%, giá trị 14 Vàng
 • Phần thưởng: 1 Neeko + 6 Vàng – 40%, giá trị 11 Vàng

Tỉ lệ ra Trứng Rồng và rớt Trang bị/Vàng với 5 Long Tộc DTCL Mùa 5

Trứng nở sau 1 Vòng:

 • Tỉ lệ xuất hiện: 25%,
 • Phần thưởng: 1 Heimerdinger – 5%, giá trị 5 Vàng
 • Phần thưởng: 1 Zyra + 1 Ashe – 40%, giá trị 6 Vàng
 • Phần thưởng: 2 Sett – 25%, giá trị 4 Vàng
 • Phần thưởng: 5 Vàng – 30%, giá trị 5 Vàng

Trứng nở sau 2 Vòng:

 • Tỉ lệ xuất hiện: 40%,
 • Phần thưởng: 1 Trang bị – 30%, giá trị 8 Vàng
 • Phần thưởng: 1 Heimerdinger – 10%, giá trị 5 Vàng
 • Phần thưởng: 7 Vàng – 40%, giá trị 7 Vàng
 • Phần thưởng: 1 Trang bị Hắc Ám – 20%, giá trị 8 Vàng

Trứng nở sau 3 Vòng:

 • Tỉ lệ xuất hiện: 30%,
 • Phần thưởng: 1 Heimerdinger + 1 Trang bị – 15%, giá trị 13 Vàng
 • Phần thưởng: 1 Zyra + 1 Ashe + 1 Sett + 1 Neeko – 40%, giá trị 13 Vàng
 • Phần thưởng: 1 Găng tay đạo tặc – 30%, giá trị 11 Vàng
 • Phần thưởng: 1 Trang bị + 1 Trang bị hắc ám – 15%, giá trị 16 Vàng

Trứng nở sau 4 Vòng:

 • Tỉ lệ xuất hiện: 4%,
 • Phần thưởng: 1 Heimerdinger + 1 Găng tay đạo tặc + 1 Neeko – 30%, giá trị 21 Vàng
 • Phần thưởng: 2 Trang bị + 5 Vàng – 40%, giá trị 21 Vàng
 • Phần thưởng: 1 Giáp Thiên Nhiên – 15%, giá trị 20 Vàng
 • Phần thưởng: 5 Vàng + 2 Trang bị – 15%, giá trị 21 Vàng

Trứng nở sau 5 Vòng:

 • Tỉ lệ xuất hiện: 1%,
 • Phần thưởng: 5 Trang bi + 10 Vàng – 30%, giá trị 50 Vàng
 • Phần thưởng: 3 Găng tay đạo tặc + 3 Trang bị – 40%, giá trị 55 Vàng
 • Phần thưởng: 2 Giáp Thiên Nhiên + 10 Vàng – 15%, giá trị 50 Vàng
 • Phần thưởng: 5 Vàng + 2 Neeko + 4 Trang bị – 15%, giá trị 41 Vàng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *