tưởng nghĩa cừ tsonline – Đọc thú vị

Hãy cùng tham khảo ngay tổng hợp tất cả các Pet hệ Địa và 2 phiên bản chuyển sinh 1 và 2 cùng vị trí tìm kiếm và thu phục những võ tướng này ở đâu trong TS Online Mobile nhé.

Lưu ý:

    Để tìm kiếm dễ dàng hơn, trên PC hãy dùng lệnh Ctrl + F và đánh tên tướng/pet của mình cần tìm vào là ra ngay.

Lv 176 – KT Tư Mã Ý – Nơi thu phục: Quest Bộ mặt thật của Tư Mã Ý

Lv 150 – KT Đổng Trác – Nơi bắt: Thành Trường An – Quan TrungLv 134 – KT Mã Siêu – TTinh Mã Siêu – Nơi bắt : Lương ChâuLv 134 – Dương Tu – TT Dương Tu – Nơi bắt: Quán trà Lạc DươngLv 133 – Lỗ Ca – TTinh Lỗ Tạp – Nơi bắt: Thôn Khải Đạt Cách Lan – Đảo Nhị ChâuLv 133 – KT của Tữ Thụ – TTinh Tự Thụ – Nơi bắt : Quan Độ Đại Trại – Việt ChâuLv 131 – KT Bàng Đức – Nơi bắt: Lương ChâuLv 131 – KT Khảo Lỗ – Nơi bắt: Động Hải Tặc – Ngụy QuốcLv 130 – KT Trương Hợp – Nơi bắt: Tào Ngụy Trại – Kinh BắcLv 130 – Trần Cung – TTinh TrầnCung – Nơi bắt: Quest: Trận chiến Kình ChâuLv 129 – KT Phạm Sư Mạn – Nơi bắt : Thành Phù Nam – Lĩnh NamLv 126 – KT Tào Tương – TTinh T Chương – Nơi bắt: Thành Hạ Phỉ – Từ ChâuLv 126 – Thôi Diễm – TTinh ThôiDiễm – Nơi bắt: Thành Trần Lưu – Việt ChâuLv 125 – Tống Kiến – TTinh TốngKiến – Nơi bắt: Bộ lạc Khương Nhân – Lương ChâuLv 125 – KT Trương Nhậm – TT Trương NhiệmLv 125 – KT Quan TácLv 125 – KT Phạm Tầm – Nơi bắt : Thành Phù Nam – Lĩnh NamLv 125 – KTThôiChâuBình – TTinh T C Bình – Nơi bắt: Rừng Tín Dương – Kinh BắcLv 124 – KT Trương Lỗ – TTinh TrươngLỗLv 123 – Tiểu Kim – Nơi bắt : Cao Cư LệLv 121 – KT C.ập – Nơi bắt: Thôn Hà Sáo – Mông CổLv 121 – KT Nhan Lương – TTinh NhanLương – Nơi bắt: Hoàng Cung Diệp Thành – Dự ChâuLv 120 – KT Trương Giác – TTinh Tr.Giác – Nơi bắt: Thành Cự Lộc – Dự ChâuLv 117 – KT Văn Xẩu – TTinh Văn Xú – Nơi bắt: Hoàng Cung Diệp Thành – Dự ChâuLv 117 – Thẩm Phối – TTinh Thẩm Phối – Nơi bắt: Con hẻm Diệp Thành – Dự ChâuLv 115 – Mã Đại – TTinh Mã Đại – Nơi bắt : Lương ChâuLv 113 – KT Lưu Hòa – TTinh Lưu Hoa – Nơi bắt: Diệp Thành – Dự ChâuLv 112 – KT Quách Hoài – Nơi bắt: Trại Kỳ Sơn – Lương ChâuLv 111 – KT cao Thuận – TTinh CaoThuận – Nơi bắt: Gate Hổ Lao QuanLv 110 – KT Trương Nhượng – Nơi bắt: Thành Lạc Dương – Việt ChâuLv 110 – Hoa Hùng – TTinh Hoa Hùng – Nơi bắt: Phạm Thủy Quan – Việt ChâuLv 110 – KT của Lưu Bị – TT Lưu Bị – Nơi bắt: Trác Quận – U ChâuLv 109 – KT Đổng Văn – Nơi bắt: Gate Hổ Lao QuanLv 109 – KT Sa Tuấn – Nơi bắt : Thành Đô – Ích ChâuLv 106 – KTTưởngNghĩaCừ – TTinh TNghĩaCừLv 106 – KT KimXuânHoa – TTinh T X Hoa – Nơi bắt: Thành Trần Lưu – Việt ChâuLv 106 – KT Lý Dư – TTinh LýNho – Nơi bắt: Thành Lạc Dương – Việt ChâuLv 105 – KT Đổng Việt – TT Đổng Việt – Nơi bắt: Thành Lạc DươngLv 104 – KT Nữ Vương – Nơi bắt: Diệp Thành – Dự ChâuLv 103 – KT Đổng Chiêu – TTinhĐổngChiêu – Nơi bắt: Thành Hứa Xương – Việt ChâuLv 102 – KT Đổng Hoàng – TTinh Đ Hoàng – Nơi bắt: Gate Hổ Lao QuanLv 101 – KTNghiêmBạchHổ – TTinh Ngh.Bạch – Nơi bắt: Gate Từ Châu – Giang ĐôngLv 100 – KT Võ Châu – TT Võ Châu – Nơi bắt: Trại Hợp Phỉ – Từ ChâuLv 099 – KT Ngưu PhụLv 096 – KT Lý Thuật – TTinh Lý ThuậtLv 095 – KT Trương TúLv 094 – KT Tiểu Kiều – TTinh TiểuKiềuLv 094 – KT ThầnVuQuỳnh – TTinh TVQuỳnh – Nơi bắt: Diệp Thành – Dự ChâuLv 094 – KT Phàn TrùLv 093 – Triệu.H.Cương – Nơi bắt: Sơn Động Triều CaLv 093 – KT Dương Nhậm – Nơi bắt: Gate Tạ Cúc – Ích ChâuLv 093 – KT Dương Phong – Nơi bắt: Thôn rượu Tuyền – Lương ChâuLv 092 – KT Hàn Mãnh – TTinh Hàn MãnhLv 092 – KT của cao Lãm – TTinh Cao Lãm – Nơi bắt: Gate U Châu sang Bình Châu

Lv 092 – KT Lưu Quý – TT Lưu QuýLv 092 – KT Quách Đồ – TTinh Quách ĐồLv 092 – KT TriệuNghiễm – TTinh TrNghiễmLv 092 – KT Diêm Phố – Nơi bắt: Thành Nam Trịnh – Ích ChâuLv 091 – KT Lý Túc – TTinh Lý Túc – Nơi bắt: Phạm Thủy Quan – Việt ChâuLv 091 – KT Từ VinhLv 090 – KT Tả Linh – TTinh Tả Linh – Nơi bắt: Trại Trần Thương – Quan TrungLv 089 – KT Tô DoLv 089 – KT Triệu NgungLv 088 – KT Dư Phu La – TTinh Ư Phù La – Nơi bắt: Quest: Thảo phạt khăn vàngLv 088 – Viên Thuật – Nơi bắt: Thọ Xuân – Từ ChâuLv 088 – KT Ti Trạm – TTinh Ti TrạmLv 088 – KT Lôi ĐồngLv 088 – KT Hà Quỳ – TTinh Hà Quỳ – Nơi bắt: Sơn động Thọ Xuân – Từ ChâuLv 088 – KT Tân Bình – TTinh Tân BìnhLv 082 – KT Phùng Kỷ – TTinh PhùngKỷLv 082 – KT Đặng Chi – Nơi bắt: Thành Đô – Ích ChâuLv 081 – KT Tự Hộc – TT Trù HạoLv 079 – KT ThươngThăng – Nơi bắt: Thôn Đông Trị – Dương ChâuLv 079 – KT Võ An Quốc – TT Võ Châu – Nơi bắt: Thành Bắc Hải – Thanh ChâuLv 079 – KT Tập TrinhLv 079 – KT Khiên Chiêu – TTinh K Chiêu – Nơi bắt: Tào Ngụy Trại – Kinh BắcLv 078 – KT Viên Thượng – TTinh V Thượng – Nơi bắt: Hoàng Cung Diệp Thành – Dự ChâuLv 078 – KT Quản Hạt – TT Quản HạtLv 078 – KT Lý Phu – TT Lý PhùLv 078 – KT Mã TươngLv 077 – KT Y KhaiLv 076 – KT Tữ TốngLv 074 – KT Cao Can – Nơi bắt: Gate U Châu sang Bình ChâuLv 073 – KT Thái Dương – TT Thái DươngLv 072 – KTTrươngMThành – TTinh TrMThànhLv 070 – KT của Dư Độc – Nơi bắt: Rừng Đôn Khươu – Thanh ChâuLv 069 – KT Dương Tùng – TT Dương Tùng – Nơi bắt: Thành Nam Trịnh – Ích ChâuLv 068 – KT Tư Mã Lãng – TTinh TưMãLãngLv 067 – KT Chung Bửu – Nơi bắt: Thanh ChâuLv 066 – KT Lý Đại Mục 

Nguồn: diendan.tsonlinevn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *